“Las classes amb (R) necessitan reserva”

dldtdcdjdvdbdg
07:00 - 08:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
Sala 1
BODY PUMP
Judith
BODY PUMP
Judith
07:15 - 07:30 Xpress
RADIKAL
ABDOMINALS
GAC 20'
ABDOMINALS
RADIKAL
07:15 - 08:00 Cycling
CYCLING
Aintzane
CYCLING
Aintzane
08:00 - 09:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
08:15 - 08:30 Xpress
FREE FIT
RADIKAL
ABDOMINALS
RADIKAL
ABDOMINALS
08:15 - 09:00 Sala 1
CARDIO HIIT
Aintzane
08:15 - 09:15 Sala 1
PILATES
Judith
GAP
Aintzane
08:30 - 09:30 Sala 2
IOGA
Judith
09:00 - 10:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:15 - 09:30 Xpress
ABDOMINALS
GAC 20'
RADIKAL
DST
GAC 20'
09:15 - 10:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 10:30 Sala 1
ZUMBA
Aintzane
BODY COMBAT
Judith
BODY PUMP
Aintzane
Sala 2
PILATES
Judith
10:00 - 11:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
Sala 1
BODY PUMP
Judith
BODY PUMP
David
10:15 - 10:30 Xpress
RADIKAL
GAC 20'
10:15 - 11:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 10:45 Xpress
DST
ABDOMINALS
FREE FIT
GAC 20'
ABDOMINALS
10:30 - 11:30 Sala 1
BODY PUMP
Aintzane
11:00 - 11:45 Sala 1
GAP
Judith
11:00 - 12:00 Sala 1
ZUMBA
Aintzane
PILATES
Judith
BODY COMBAT
David
VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
Sala 2
IOGA
Judith
11:15 - 11:30 Xpress
FREE FIT
RADIKAL
11:15 - 12:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
12:00 - 12:15 Xpress
ABDOMINALS
FREE FIT
ABDOMINALS
RADIKAL
DST
12:00 - 12:45 Sala 1
CARDIO HIIT
Aintzane
12:00 - 13:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
Sala 1
PILATES
Aintzane
PILATES
David
12:15 - 12:30 Xpress
ABDOMINALS
ABDOMINALS
12:15 - 13:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
13:00 - 13:45 Sala 1
ZUMBA
Aintzane
13:00 - 14:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
13:15 - 14:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
13:45 - 14:30 Sala 2
PILATES
Renata
PILATES
Renata
14:00 - 14:15 Xpress
DST
RADIKAL
ABDOMINALS
RADIKAL
ABDOMINALS
14:00 - 14:45 Sala 2
IOGA
Renata
14:00 - 15:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:15 - 15:00 Sala 1
GAP
Laia
BODY PUMP
Juanma
ZUMBA
Patricia
BODY PUMP
Claudia
BODY COMBAT
Juanma
14:15 - 15:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:30 - 15:15 Sala 2
IOGA
Renata
IOGA
Renata
14:45 - 15:30 Sala 2
PILATES
Renata
15:00 - 15:15 Xpress
ABDOMINALS
FREE FIT
RADIKAL
ABDOMINALS
FREE FIT
15:00 - 15:45 Sala 1
CARDIO HIIT
Laia
BODY COMBAT
Juanma
GAP
Patricia
PILATES
Claudia
BODY PUMP
Juanma
15:00 - 16:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
15:15 - 16:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:00 - 17:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:15 - 16:30 Xpress
GAC 20'
16:15 - 17:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:00 - 18:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:15 - 17:30 Xpress
ABDOMINALS
17:15 - 18:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:30 - 18:15 Sala 2
IOGA (R)
Renata
PILATES (R)
Renata
IOGA
Claudia
Sala 1
CARDIO HIIT
Juanma
17:45 - 18:30 Sala 2
PILATES (R)
Renata
Sala 1
GAP
Juanma
ZUMBA
Laia
BODY PUMP
Juanma
18:00 - 18:15 Xpress
FREE FIT
RADIKAL
ABDOMINALS
GAC 20'
RADIKAL
18:00 - 18:45 Sala 2
PILATES
Renata
18:00 - 19:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
18:15 - 18:30 Xpress
RADIKAL
18:15 - 19:00 Sala 1
BODY PUMP
Juanma
GAP
Claudia
Sala 2
PILATES (R)
Renata
IOGA (R)
Renata
PILATES
Claudia
18:15 - 19:15 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
18:30 - 19:15 Sala 1
BODY COMBAT
Juanma
GAP
Mauricio
BODY COMBAT
Juanma
Sala 2
CORRECIO POSTURAL
Renata
18:45 - 19:30 Cycling
CYCLING
Laia
Sala 2
IOGA (R)
Renata
19:00 - 19:15 Xpress
GAC 20'
FREE FIT
RADIKAL
ABDOMINALS
ABDOMINALS
19:00 - 19:45 Sala 2
PILATES (R)
Patricia
CARDIO HIIT
Claudia
Sala 1
BODY COMBAT
Claudia
Cycling
CYCLING
David
19:00 - 20:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
19:15 - 20:00 Sala 2
CORRECIÓ POSTURAL (R)
Renata
Sala 1
BODY PUMP
Juanma
BODY COMBAT
Mauricio
BODY COMBAT
Juanma
Cycling
CYCLING
David
19:30 - 20:15 Sala 2
IOGA (R)
Renata
Sala 1
ZUMBA
Patricia
19:30 - 20:30 OUTDOOR
RUNNERS
19:45 - 20:30 Sala 1
BODY PUMP
Claudia
Sala 2
CARDIO HIIT
Laia
20:00 - 20:15 Xpress
RADIKAL
ABDOMINALS
GAC 20'
RADIKAL
20:00 - 20:45 Cycling
CYCLING
David
CYCLING
Patricia
CYCLING
Claudia
Sala 1
ZUMBA
Patricia
Sala 2
IOGA (R)
Renata
PILATES (R)
Renata
20:00 - 21:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
20:15 - 21:00 Sala 1
ZUMBA
Laia
BODY PUMP
Mauricio
GAP
Patricia
Sala 2
CARDIO HIIT
Claudia
20:45 - 21:00 Xpress
ABDOMINALS
DST
FREE FIT
ABDOMINALS
20:45 - 21:30 Sala 2
PILATES (R)
Renata
IOGA (R)
Renata
Sala 1
GAP
Patricia
21:00 - 21:45 Sala 1
GAP
Laia
BODY COMBAT
Patricia
BODY PUMP
Patricia
21:00 - 22:00 VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL